EN NATT STAENDE ESPOO

Skogen påverkar klimatet på flera sätt. Andra aspekter, som biologisk mångfald, sociala och kulturella värden, måste också vägas in i hur mycket som kan tas ut ur skogen, och med vilka metoder råvaran tas ut. Skogsbranschen med Skogsindustrierna i spetsen har i princip helt slutat att prata om grunden för deras verksamhet, nämligen skogsbruket. Vägen mot ett biobaserat samhälle kräver alltså att markanvändningen sker på ett sådant sätt att möjligheten att nå andra miljökvalitetsmål, utöver Begränsad klimatpåverkan, inte motverkas eller försämras. Under oppvarmingen merket jeg det fordi jubelen ble ekstra stor da de ropte opp meg som var fra norden som den eneste i gruppa mi.

En Natt Staende Espoo-955
En Natt Staende Espoo-856

Video: Njoktje - CANTUS & Frode Fjellheim


495 kommentarer

Jeg kom på Något som ingen ville prata om. Alt var lagt til rette! Konsumenterna vill idag göra medvetna val. Likaså ger dikning — dikesrensning eller skyddsdikning — på mullhaltiga jordar kraftiga utsläpp av växthusgaser från nedbrytning av torv i marken, och klimatet i sig bryr sig knappast om var kolatomerna kommer ifrån. Det er ikke verst må jeg si! Så för varje förlorad kontinuitetsskog av rang så går viktiga värden förlorade för alltid.

En Natt Staende Espoo-727

Ytterst så kommer det vara konsumenterna som avgör vad de anser vara godtagbart. Jeg endte med en total sum påDenna måste dock baseras på en hållbar markanvändning, där uttaget av naturresurserna sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och ekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster inte äventyras. Det er kun de 24 beste av de 38 startende som går videre. Även dessa faktum behöver diskuteras i samtalen om omställningen till ett biobaserat samhälle. I friløpet skulle jeg prøve 6 triple for første gang, og det gikk ikke særlig bra. Flere av bildene ligger på EDEA fault side på facebook.

En Natt Staende Espoo-380

\...\

Kommentaari: